Tất cả
Tiêu 68 vk+8, full+8
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Tiêu 70 vk+8, full+89 , còn 12tr yê...
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Tiêu 68 vk+8, full+8 , còn 6tr yên
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Quạt 68 vk+8, full+8, còn 3tr yên
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Cung 70 vk+8, full+9, còn 18tr yên
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Kunai 68 vk+8, full+8, còn 5tr yên
Class: Kunai
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Tiêu 71 vk+8, full+8, còn 15tr yên
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Tiêu 69 vk+8, full+8, còn 5tr yên
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Tiêu 68 vk+8 ,full+8, còn 5tr yên
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
KuNai 69 vk+8, full+8, còn 12tr yên
Class: Kunai
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Quạt 66 vk+9, set 6x+full +8 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Quạt 67 vk+9, set 6x+full +89 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Cung 70 ,vk+9,full 9, còn 33tr yên
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Kunai 70 vk+8 ,full+9 , còn 33tr yê...
Class: Kunai
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Quạt 67 vk+9, set 6x+full +9 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
xahuu
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Quạt 66 vk+9, set 6x+full +9 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Tiêu 70 vk+9 ,full+8 , còn 15tr yên
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Quạt 66 vk+9, set 6x+full +8 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Quạt 67 vk+9, set 6x+full +8 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ