Vòng Quay Ngọc 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  mob**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-07-04 19:05:30
  Tri**** Trúng 500 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 18:47:15
  gjd**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 18:47:13
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 18:24:40
  len**** Trúng 3996 ngọc xanh 2020-07-04 18:24:31
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 18:24:30
  Cud**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 18:20:29
  hap**** Trúng 1080 ngọc xanh 2020-07-04 17:55:41
  tat**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 17:55:39
  tat**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-07-04 17:45:10
  kho**** Trúng 1000 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 17:22:25
  hun**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-07-04 17:22:24
  hun**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-07-04 17:22:13
  huy**** Trúng 1296 ngọc xanh 2020-07-04 16:21:30
  Cud**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 16:21:29
  dao**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-07-04 15:56:02
  phu**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-07-04 15:49:48
  Kha**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-07-04 15:49:46
  Van**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:49:46
  097**** Trúng 3456 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:43:02
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:43:01
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:42:55
  hie**** Trúng 5555 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:42:38
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:42:36
  Kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:42:27
  Van**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-07-04 15:42:27
  pha**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-07-04 14:36:18
  pha**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-07-04 14:36:10