Vòng Quay Ngọc 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  kha**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 20:26:08
  Tri**** Trúng 500 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 20:26:00
  kha**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 20:25:59
  Num**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 20:18:16
  len**** Trúng 3996 ngọc xanh 2020-06-01 19:15:21
  ngu**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 19:15:20
  bao**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 19:05:10
  hap**** Trúng 1080 ngọc xanh 2020-06-01 19:01:42
  duc**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 19:01:41
  duc**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 19:01:32
  kho**** Trúng 1000 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 17:55:47
  Hai**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-06-01 17:55:45
  anh**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 17:49:22
  huy**** Trúng 1296 ngọc xanh 2020-06-01 17:29:06
  ngh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 17:29:04
  Cut**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:47:03
  phu**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-06-01 16:39:07
  ngh**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:39:06
  ngh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 16:38:52
  097**** Trúng 3456 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:38:48
  ngh**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:38:47
  pnh**** Trúng 810 ngọc xanh 2020-06-01 16:36:42
  hie**** Trúng 5555 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:36:38
  pnh**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 16:36:36
  pnh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 16:36:31
  pnh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-06-01 16:36:25
  Han**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 14:10:37
  Han**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-06-01 14:10:31