Vòng Quay Ngọc 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Bac**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 20:44:47
  Tri**** Trúng 500 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:44:43
  Bac**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:44:41
  Bac**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 20:44:35
  len**** Trúng 3996 ngọc xanh 2020-09-25 20:44:32
  Bac**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:44:30
  Bac**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 20:44:25
  hap**** Trúng 1080 ngọc xanh 2020-09-25 20:44:21
  Bac**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:44:20
  Bac**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-09-25 20:27:41
  kho**** Trúng 1000 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:27:37
  Bac**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 20:27:36
  Bac**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 20:27:30
  huy**** Trúng 1296 ngọc xanh 2020-09-25 20:27:24
  Bac**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-09-25 20:27:22
  Bac**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-09-25 20:27:16
  phu**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-09-25 20:27:13
  Bac**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 20:27:11
  Tha**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 18:03:01
  097**** Trúng 3456 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 17:06:17
  qua**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 17:06:15
  qua**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 17:06:09
  hie**** Trúng 5555 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 17:06:04
  qua**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 17:06:03
  qua**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 17:05:57
  anh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 13:52:17
  Ngh**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-25 13:18:21
  Ngh**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-25 13:18:16