Vòng Quay Vàng 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Num**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 20:18:31
  Tan**** Trúng 2 tỷ vàng 2020-06-01 19:46:24
  098**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 19:46:22
  098**** Chúc Mừng Bạn Trúng 111tr vàng 2020-06-01 19:46:16
  kie**** Trúng 500tr vàng 2020-06-01 19:42:49
  098**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 19:42:48
  098**** Chúc Mừng Bạn Trúng 111tr vàng 2020-06-01 19:42:38
  tru**** Trúng 1 tỷ vàng 2020-06-01 17:39:31
  Pho**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 17:39:30
  Pho**** Chúc Mừng Bạn Trúng 111tr vàng 2020-06-01 17:39:24
  tua**** Trúng 1 tỷ vàng 2020-06-01 17:39:21
  Pho**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 17:39:19
  Pho**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 17:39:14
  vie**** Trúng 500tr vàng 2020-06-01 17:39:08
  Pho**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 17:39:07
  Tan**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 15:24:03
  Hih**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-06-01 07:50:02
  hoa**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 19:20:22
  089**** Chúc Mừng Bạn Trúng 111tr vàng 2020-05-31 17:43:07
  Num**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 17:21:20
  Num**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 14:56:10
  Boy**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 14:48:08
  Cau**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 12:54:44
  huy**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 12:44:30
  tak**** Chúc Mừng Bạn Trúng 175tr vàng 2020-05-31 12:17:20