Vòng Quay Vàng 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  min**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 17:07:55
  Tan**** Trúng 2 tỷ vàng 2020-04-03 16:20:46
  gan**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 16:20:44
  zen**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 16:15:10
  kie**** Trúng 500tr vàng 2020-04-03 16:14:11
  tra**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 16:14:09
  dch**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 16:11:50
  tru**** Trúng 1 tỷ vàng 2020-04-03 16:11:44
  dch**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 16:11:42
  dch**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 16:11:37
  tua**** Trúng 1 tỷ vàng 2020-04-03 16:11:31
  dch**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 16:11:30
  dot**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 16:10:43
  vie**** Trúng 500tr vàng 2020-04-03 15:55:57
  j3o**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 15:55:56
  dch**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 15:47:38
  dch**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 15:47:33
  gan**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 15:40:28
  hoa**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 15:30:58
  tha**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 14:37:20
  one**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 14:26:06
  one**** Trúng 100tr vàng 2020-04-03 14:25:56
  one**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 14:25:50
  Dzk**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 13:16:57
  Dzk**** Trúng 150tr vàng 2020-04-03 13:16:48