LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 41 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 32,500đ

Tài khoản #8359

Giá tiền - CARD: 50,000đ

Bảng ngọc 10 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 1,950,000đ

Tài khoản #5834

Giá tiền - CARD: 3,000,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 260,000đ

Tài khoản #5818

Giá tiền - CARD: 400,000đ

Bảng ngọc 64 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 65,000đ

Tài khoản #8581

Giá tiền - CARD: 100,000đ

Bảng ngọc 60 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 650,000đ

Tài khoản #1608

Giá tiền - CARD: 1,000,000đ