Tất cả
Tướng: 367
Trang Phục: 30
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
250,000đ
Tướng: 45
Trang Phục: 31
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
140,000đ