Tất cả
Tướng: 47
Trang Phục: 37
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
190,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
290,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
190,000đ
Tướng: 45
Trang Phục: 36
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
130,000đ