Tất cả
Khung cao thủ,Raz thái
Tướng: 53
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
399,999đ
Dư 1 đá, skin như ảnh
Tướng: 51
Trang Phục: 63
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
419,999đ
Nak khiêu chiến,ngọc tạm
Tướng: 50
Trang Phục: 52
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
399,888đ
Tướng: 30
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
150,000đ
Tướng: 24
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
70,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
150,000đ
ngọc tạm cho ae leo rank
Tướng: 54
Trang Phục: 64
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
449,999đ
Dư 1 đá quý, Tv chiến tướng mùa đôn...
Tướng: 51
Trang Phục: 54
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
399,999đ
Tướng: 24
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
79,000đ
Tướng: 44
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 54
Đá Quý:
Rank: Tinh Anh
499,999đ
murad siêu việt,nhiều trang phục hi...
Tướng: 22
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
150,000đ
nhiều trang phục hiếm,tặng 14k vàng
Tướng: 30
Trang Phục: 25
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
200,000đ
Còn 7000 rubi,9k vàng
Tướng: 24
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
100,000đ
Dư 1 đá quý,có nhiều trang phục tướ...
Tướng: 20
Trang Phục: 6
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
150,000đ
Tướng: 21
Trang Phục: 6
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 57
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
499,999đ
Tướng: 52
Trang Phục: 50
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
449,999đ
ngọc chuẩn
Tướng: 56
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
499,999đ