Tất cả
Tướng: 41
Trang Phục: 45
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
299,999đ
Tướng: 42
Trang Phục: 38
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
299,999đ
Tướng: 41
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
399,999đ
Tướng: 41
Trang Phục: 40
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
299,999đ
Tướng: 40
Trang Phục: 31
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
299,999đ
Tướng: 49
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
399,999đ
Tướng: 39
Trang Phục: 45
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
Tướng: 41
Trang Phục: 42
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 24
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
210,000đ
Tướng: 50
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
399,999đ
Tướng: 49
Trang Phục: 41
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
399,999đ
Tướng: 48
Trang Phục: 34
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
399,999đ
Tướng: 49
Trang Phục: 48
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
499,999đ
hayate Taara tù trưởng, Natalya phó...
Tướng: 46
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
210,000đ
Tướng: 48
Trang Phục: 51
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
399,999đ
Tướng: 36
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
220,000đ
Tướng: 31
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
200,000đ
Còn 13k vàng ,nhiều tướng và trang...
Tướng: 35
Trang Phục: 34
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
220,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 50
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
399,999đ
Tướng: 47
Trang Phục: 49
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
499,999đ