Tất cả
ari bãi biển,iginl bắc băng vương,n...
Tướng: 49
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
519,999đ
Tulen tân thần, Nguyệt mị lị, Ngọc...
Tướng: 60
Trang Phục: 52
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
519,999đ
Zuka diệt nguyệt,Dư 1 đá,Tulen tân...
Tướng: 56
Trang Phục: 62
Đá Quý:
Rank: Tinh Anh
549,999đ
Dư 1 đá quý, Đã mở ssm mùa 13 lv 33...
Tướng: 51
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
519,999đ
Tướng: 55
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
599,999đ
Tướng: 54
Trang Phục: 64
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
649,999đ
Tướng: 53
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
519,999đ
Tướng: 52
Trang Phục: 51
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
599,999đ
Tướng: 51
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
649,999đ
Tướng: 52
Trang Phục: 69
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
520,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
280,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
240,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
280,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
220,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
280,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
260,000đ
Tướng: 20
Trang Phục: 8
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
75,000đ