Tất cả
ari bãi biển,iginl bắc băng vương,n...
Tướng: 49
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
519,999đ
Zuka diệt nguyệt,Dư 1 đá,Tulen tân...
Tướng: 56
Trang Phục: 62
Đá Quý:
Rank: Tinh Anh
549,999đ
Dư 1 đá quý, Đã mở ssm mùa 13 lv 33...
Tướng: 51
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
519,999đ
Tướng: 55
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
599,999đ
Tướng: 53
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
519,999đ
Tướng: 52
Trang Phục: 51
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
599,999đ
Tướng: 51
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
649,999đ
Tướng: 52
Trang Phục: 69
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
520,000đ
Tướng: 67
Trang Phục: 61
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
1,200,000đ
Tướng: 66
Trang Phục: 71
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
1,200,000đ
Tướng: 68
Trang Phục: 71
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
1,100,000đ
Tướng: 69
Trang Phục: 70
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
900,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
600,000đ
Tướng: 63
Trang Phục: 57
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
700,000đ
Tướng: 70
Trang Phục: 76
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
1,200,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 50
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
550,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 71
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
1,000,000đ
Tướng: 54
Trang Phục: 52
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
550,000đ
Tướng: 59
Trang Phục: 55
Đá Quý:
Rank: Cao Thủ
570,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 75
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
700,000đ