DỊCH VỤ Bán ngọc Tự động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 45,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

BẢNG GIÁ NGỌC:

Sv1,2,3 x4.7 (100k = 470 ngọc)

Sv4 x5 (100k = 500 ngọc)

Sv5 x4.8 (100k = 480 ngọc)

Sv6 x4.5 (100k = 450 ngọc)

Sv7,8 x4 (100k = 400 ngọc)

Yêu cầu khi mua ngọc :

+ Nhân vật đứng sẵn tại Siêu Thị. 

+ Để ít nhất 1 ngọc trong nick và thoát nick trước khi mua ngọc 

+ Không khóa mã bảo vệ

+ Hành trang có 2 chỗ trống

Lưu ý : Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 4 yêu cầu mới có thể nhận ngọc

Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn.

Mua ngọc sẽ bị chịu phí 5% từ cửa hàng kí gửi : mua 100 ngọc thì sẽ nhận được 95 ngọc trong tài khoản 

 

Mô tả

Theo dõi tiến độ ở mục Dịch vụ đã mua .

Thời gian chuyển ngọc từ 5-7 phút .  Và hệ thống bán ngọc tự động 100%.

Dịch vụ khác

Úp Sức Mạnh Sư Phụ NRO
Làm Nhiệm Vụ Thuê Sv8
Giảm sức mạnh sư phụ