Thông tin đậu thần, bảng giá và thời gian nâng cấp cây đậu thần trong Ngọc Rồng Online

18/04/2020

Đậu thần là một vật phẩm trong Ngọc Rồng Online giúp nhân vật tăng chỉ số ngay lập tức mạnh lên và trâ hơn khi tham gia các hoạt động up hay đánh quái săn boss khác nhau trong game.

đậu thần NRO

Đậu thần trong Ngọc Rồng Online có tác dụng cụ thể là tăng HP và KI ngay lập tức khi sử dụng đậu thần, đậu thần ở mỗi cấp độ sẽ tăng số HP, KI khác nhau:

 • Đậu cấp 1: Phục hồi 100 Hp, 100 KI
 • Đậu cấp 2: Phục hồi 500 Hp, 500 KI
 • Đậu cấp 3: Phục hồi 2000 Hp, 2000 KI
 • Đậu cấp 4: Phục hồi 4000 Hp, 4000 KI
 • Đậu cấp 5: Phục hồi 8000 Hp, 8000 KI
 • Đậu cấp 6: Phục hồi 16000 Hp, 16000 KI
 • Đậu cấp 7: Phục hồi 32000 Hp, 32000 KI...

Mỗi người chơi khi tham gia có thể sử dụng đậu thần từ cây đậu thần tối đa 10 đậu trên người hoặc có thể xin thêm từ thành viên bang để có thêm đậu thần trong hoạt động up lâu như 3 hoặc 8h

Bảng giá và thời gian nâng cấp đậu thần

Đậu thần ở cấp càng cao giúp tăng chỉ số của HP và KI càng lớn đồng nghĩa với việc thời gian và số tiền up lên cấp cho đậu thần càng cao hơn

 • Đậu cấp 1: Nâng cấp cần 5 phút và không mất phí
 • Đậu cấp 2: Nâng cấp cần 10 phút và 5 nghìn vàng
 • Đậu cấp 3: Nâng cấp cần 1h40 phút và 10 nghìn vàng
 • Đậu cấp 4: Nâng cấp cần 16h22 phút và 100 nghìn vàng
 • Đậu cấp 5: Nâng cấp cần 6 ngày 22h và 1 triệu vàng
 • Đậu cấp 6: Nâng cấp cần 13 ngày 22h và 10 triệu vàng
 • Đậu cấp 7: Nâng cấp cần 1 tháng và 20 triệu vàng
 • Đậu cấp 8: Nâng cấp cần 55 ngày và 50 triệu vàng
 • Đậu cấp 9: Nâng cấp cần 69 ngày và 100 triệu vàng
 • Đậu cấp 10: Nâng cấp cần 100 ngày và 300 triệu vàng

Thòi gian và số tiền năng cấp cây đậu thần tương đối tốn cả vàng và lâu nên người chơi nên liên tục nâng cấp để đậu thần nhanh chóng được lên cấp đúng ngày không bị kéo dài hơn.

Trên đâu là một số thông tin về dậu thàn và việc nâng cấp đậu thần. Chúc các bạn chơi  Ngọc Rồng Online vui vẻ!
Link game: Tại đây

 

 

XEM THÊM:
Rồng thần và điều ước rồng thần trong Ngọc Rồng Online
Mua nick Ngọc Rồng Online 20k có đệ tử