Ngọc Rồng Online - Thông báo Sự kiện X2 EXP toàn máy chủ

11/06/2021

Hôm nay Việt Nam ta có đá World Cup, hiểu được tình hình yêu bóng đá từ các cư dân, Ngọc Rồng Online tiến hành ở X2 Kinh Nghiệm toàn máy chủ để các cư dân vừa thức vừa cổ vũ cũng như xã stress cuối tuần với nội dung sau:
1. Thời gian:
- Từ 18h ngày 11/06/2021 đến 9h sáng ngày 15/06/2021.

2. Nội dung:
- Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái.
- Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.
- Nhân đôi số lượng bí kiếp rơi từ hành tinh Yardart.
Lưu ý: Nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x3.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và cẩn thận trước tình hình dịch bệnh phức tạp,
BQT xin thông báo.