Ngọc Rồng Online - Cập Nhật Mới Trong Phiên Bản 196

11/06/2021

AD đã cập nhật một số nội dung mới trong phiên bản 196.

Các cư dân phải cập nhật phiên bản 196 mới thấy được "Hồng Ngọc".

Hồng Ngọc là ngọc khóa, các cư dân chỉ sử dụng cho bản thân để mua cải trang, chơi con số may mắn và một số hoạt động khác … ngọc này không được phép giao dịch.

Những điều chỉnh như sau:

- Đánh quái sẽ rơi ra Hồng Ngọc

- Sử dụng Ngọc Rồng để ước sẽ đổi thành nhận Hồng Ngọc.

- Nhiệm vụ Bò Mộng sẽ được đổi thành Hồng Ngọc

- Ngọc xanh rơi từ Boss Trái đất sẽ được đổi thành Hồng Ngọc.

- Con số may mắn sẽ nhận thưởng bằng Hồng Ngọc.

- Khi ký gửi bằng Ngọc:

Người mua phải dùng ngọc xanh để mua.

Người bán sẽ nhận được Hồng Ngọc.

- Khi tiến hành tặng Ngọc cho bạn bè:

Người tặng sẽ dùng Ngọc Xanh + phiếu quà tặng để tặng.

Người được tặng sẽ nhận Hồng Ngọc.

Khi bạn mua item (Shop) hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng Hồng Ngọc trước nếu không có Hồng Ngọc sẽ sử dụng Ngọc Xanh.

Chúc các cư dân vui vẻ.