HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SÁT THƯƠNG GÂY LÊN SUPER BROLY NGỌC RỒNG ONLINE

05/04/2021

CÁCH TÍNH SÁT THƯƠNG LÊN SUPER BROLY CỦA 3 HÀNH TINH

 

* Đối Với Skill "Bom Hi Sinh" Của Hành Tinh Xayda:

                                                                               

- Skill "Bom hi sinh" (hay được gọi là "Tự Sá.t") gây sát thương lên super broly là 50% HP của bạn. Ví dụ: HP trong hành trang của bạn là: 1.000.000 thì bạn sẽ gây sát thương lên super broly được 500.000 HP khi sử dụng skill này!

- Skill level nào thì cũng chỉ được 50% HP nha. Nếu skill của bạn level cao thì nó sẽ chỉ tăng được phạm vi gây sát thương thôi (Ví dụ: skill cấp 1 bạn sẽ gây sát thương trong phạm vi khoảng cách giữa 2 con quái, nhưng skill cấp 7 thì bạn sẽ gây sát thương toàn bộ map)

Lưu Ý: Cách tính sát thương ở trên là không bao gồm skill "Biến Hình" (hay được gọi là "Khỉ") nha. Nếu các bạn biến khỉ lên và dùng skill này thì sát thương nó sẽ khó tính hơn đấy!!!

* Đối Với Skill "Quả Cầu Kênh Khi" Của Hành Tinh Trái Đất:

                                                                               

- Skill "Quả Cầu Kênh Khi" gây sát thương x3 sức đánh lên super broly, sẽ được tính như sau:

Ví dụ: sức đánh ở hành trang của bạn là 10.000 thì 10.000 x 3  = 30.000 sát thương lên super broly

Lưu Ý: Cách tính sát thương ở trên chỉ áp dụng khi trong khu có 12 người trở lên, nếu ít người hơn thì sát thương sẽ bị giảm đi

* Đối Với Skill "Makankosappo" Của Hành Tinh Namek:

                                                                               

- Skill "Makankosappo" (hay được gọi là "Laze") gây sát thương lên super broly sẽ được tính như sau:

+) Lấy số KI ở hành trang chia cho 20

Ví dụ: KI ở hành trang của bạn là: 1.000.000 thì  1.000.000 / 20 = 50.000 sát thương lên super broly

Ngoài ra, các bạn mà không muốn tự làm thì hãy thuê: TẠI ĐÂY