Cách tính sát thương của 3 hành tinh đối với các boss

26/03/2021

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SÁT THƯƠNG LÊN BOSS CỦA 3 HÀNH TINH

* Đối Với Skill "Bom Hi Sinh" Của Hành Tinh Xayda:

                                                                               

- Skill "Bom hi sinh" (hay được gọi là "Tự Sá.t") gây sát thương lên các boos là 50% HP của bạn. Ví dụ: HP trong hành trang của bạn là: 1.000.000 thì bạn sẽ gây sát thương lên boos được 500.000 HP khi sử dụng skill này!

- Skill level nào thì cũng chỉ được 50% HP nha. Nếu skill của bạn level cao thì nó sẽ chỉ tăng được phạm vi gây sát thương thôi (Ví dụ: skill cấp 1 bạn sẽ gây sát thương trong phạm vi khoảng cách giữa 2 con quái, nhưng skill cấp 7 thì bạn sẽ gây sát thương toàn bộ map)

Lưu Ý: Cách tính sát thương ở trên là không bao gồm skill "Biến Hình" (hay được gọi là "Khỉ") nha. Nếu các bạn biến khỉ lên và dùng skill này thì sát thương nó sẽ khó tính hơn đấy!!!

* Đối Với Skill "Quả Cầu Kênh Khi" Của Hành Tinh Trái Đất:

                                                                               

- Skill "Quả Cầu Kênh Khi" gây sát thương lên các boss sẽ tùy theo level. Sẽ được tính như sau:

+) Skill level 1: x23 (lấy số sức đánh ở hành trang nhân với 23). Ví dụ: sức đánh ở hành trang của bạn là 10.000 thì 10.000 x23  = 230.000 sát thương lên boss

+) Skill level 2: x24. Tương tự: skill level 3: x25, skill level 4: x26, skill level 5: x27, skill level 6: x28, skill level 7: x29

Lưu Ý: Cách tính sát thương ở trên chỉ áp dụng khi trong khu có 12 người trở lên, nếu ít người hơn thì sát thương sẽ bị giảm đi

* Đối Với Skill "Makankosappo" Của Hành Tinh Namek:

                                                                               

- Skill "Makankosappo" (hay được gọi là "Laze") gây sát thương lên các boos sẽ tùy theo level (giống trái đất). Sẽ được tính như sau:

+) Skill level 1: x0,7 (lấy số KI ở hành trang nhân với 0,7). Ví dụ: KI ở hành trang của bạn là: 1.000.000 thì  1.000.000 x0,7 = 700.000 sát thương lên boss

+) Skill level 2: x0,8. Tương tự: skill level 3: x0,9, skill level 4: x1, skill level 5: x1,1 , skill level 6: x1,2 , skill level 7: x1,3

>> Tham khảo bài viết khác: Những Tin Tức Về Teamobi