#568836

Liên Quân

Tướng: 68

Trang Phục: 96

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá, Violet tbb, val vũ khí tt + dct, murad sv + mtp, fenick tiệc, lli nguyệt mị, zuka giáo sư, lumia áo dài, grak thuyền trưởng, nataly phó nháy, falsh tia chớp, malock rb. dư 19 thẻ đổi tên 156v ngọc 3 Dk grn ttt k lk

720,000 CARD
648,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 68

Trang Phục: 96

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá, Violet tbb, val vũ khí tt + dct, murad sv + mtp, fenick tiệc, lli nguyệt mị, zuka giáo sư, lumia áo dài, grak thuyền trưởng, nataly phó nháy, falsh tia chớp, malock rb. dư 19 thẻ đổi tên 156v ngọc 3 Dk grn ttt k lk

Tài khoản liên quan

Tướng: 34
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
280,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
280,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
260,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
230,000đ
Tướng: 25
Trang Phục: 19
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
250,000đ