#557258

Ninja School - NSO

Class: Kiếm

TTGT:

Sever: Sv5 - Katana

Nổi bật:

1,800,000 CARD
1,620,000 ATM
Nạp thẻ cào

Class: Kiếm

TTGT:

Sever: Sv5 - Katana

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Cung 81 vk+8, 2m12, full+8, sói TB...
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
300,000đ
Kunai 97 vk mcs+14, 6m14, găng tl2,...
Class: Kunai
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
1,200,000đ
Cung 79 vk+12, full+8, sói 100, 8st...
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
300,000đ
Tiêu 70 vk+8, full+89 , còn 12tr yê...
Class: Tiêu
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Cung 70 vk+8, full+9, còn 18tr yên
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Quạt 67 vk+9, set 6x+full +89 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ
Cung 70 ,vk+9,full 9, còn 33tr yên
Class: Cung
TTGT:
Sever: Sv4 - Kunai
140,000đ
Quạt 67 vk+9, set 6x+full +9 ,
Class: Quạt
TTGT:
Sever: Sv23 - Suriken + Tessen
120,000đ