#554645

Liên Quân

Tướng: 34

Trang Phục: 28

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Nhiều tướng nhiều trang phục

150,000 CARD
135,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 34

Trang Phục: 28

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Nhiều tướng nhiều trang phục

Tài khoản liên quan