#552274

Liên Quân

Tướng: 24

Trang Phục: 15

Đá Quý: Không

Rank: Vàng

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 16k vàng và 45k mảng ngọc

150,000 CARD
135,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 24

Trang Phục: 15

Đá Quý: Không

Rank: Vàng

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 16k vàng và 45k mảng ngọc

Tài khoản liên quan