#543594

Liên Quân

Tướng: 54

Trang Phục: 67

Đá Quý: Không

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: murad siêu việt, rouker siêu hùng , lili nguyệt mị,ignis bắc băng vương ,xeniel tinh hệ , airi cẩm vệ, vận may 188, 2 thẻ đổi tên , 70v ngọc 3

450,000 CARD
405,000 ATM

Tướng: 54

Trang Phục: 67

Đá Quý: Không

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: murad siêu việt, rouker siêu hùng , lili nguyệt mị,ignis bắc băng vương ,xeniel tinh hệ , airi cẩm vệ, vận may 188, 2 thẻ đổi tên , 70v ngọc 3

Tài khoản liên quan

Tướng: 34
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
280,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
280,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
260,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
230,000đ
Tướng: 25
Trang Phục: 19
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
250,000đ