#505149

Liên Quân

Tướng: 18

Trang Phục: 21

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Krixi tiệc bãi biển , dư 4tdt , vm 95

80,000 CARD
72,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 18

Trang Phục: 21

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Krixi tiệc bãi biển , dư 4tdt , vm 95

Tài khoản liên quan

Raz thái, nark bboy, murad sv, .......
Tướng: 48
Trang Phục: 66
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
580,000đ
Tướng: 3
Trang Phục: 3
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
190,000đ
160 viên ngọc 3 . Dư 6 thẻ đổi tên
Tướng: 67
Trang Phục: 67
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
580,000đ
Dư 12 thẻ đổi tên
Tướng: 64
Trang Phục: 60
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
430,000đ
Tướng: 31
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
190,000đ
Tướng: 43
Trang Phục: 33
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
150,000đ
Dư 6 thẻ đổi tên. 105 viên ngọc 3
Tướng: 63
Trang Phục: 65
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
240,000đ