#500990

Hải tặc tí hơn - HTTH

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Lever (cấp độ): 7x

Phái: Kiếm khách

Lever skill: Skill cấp 15 - 20

Clan:

Nổi bật: 4 món +11 taq sét 7x tim +4 max ngon

1,500,000 CARD
1,350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Lever (cấp độ): 7x

Phái: Kiếm khách

Lever skill: Skill cấp 15 - 20

Clan:

Nổi bật: 4 món +11 taq sét 7x tim +4 max ngon

Tài khoản liên quan

Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 3x
70,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Lever (cấp độ): 4x
240,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 3x
70,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Lever (cấp độ): 5x
550,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Lever (cấp độ): 5x
250,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Lever (cấp độ): 3x
300,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 2x
50,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Lever (cấp độ): 6x
700,000đ