#495958

Hải tặc tí hơn - HTTH

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Lever (cấp độ): 7x

Phái: Kiếm khách

Lever skill: Skill cấp 15 - 20

Clan: Không

Nổi bật: Đồ 3 lỗ skill ổn taq cát caq cao 2 tt

1,000,000 CARD
900,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Lever (cấp độ): 7x

Phái: Kiếm khách

Lever skill: Skill cấp 15 - 20

Clan: Không

Nổi bật: Đồ 3 lỗ skill ổn taq cát caq cao 2 tt

Tài khoản liên quan

Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 3x
70,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Lever (cấp độ): 4x
240,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 3x
70,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Lever (cấp độ): 5x
550,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Lever (cấp độ): 5x
250,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Lever (cấp độ): 3x
300,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Ko có
Lever (cấp độ): 2x
50,000đ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Lever (cấp độ): 6x
700,000đ