#456480

Liên Quân

Tướng: 25

Trang Phục: 8

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Còn 3k rubi,nhiều mảnh trang phục

150,000 CARD
135,000 ATM

Tướng: 25

Trang Phục: 8

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Còn 3k rubi,nhiều mảnh trang phục

Tài khoản liên quan