#408211

Liên Quân

Tướng: 51

Trang Phục: 68

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: skin như ảnh, ngọc tạm

549,999 CARD
494,999 ATM

Tướng: 51

Trang Phục: 68

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: skin như ảnh, ngọc tạm