#408192

Liên Quân

Tướng: 51

Trang Phục: 46

Đá Quý:

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá quý, Đã mở ssm mùa 13 lv 33, skin như ảnh

400,000 CARD
360,000 ATM

Tướng: 51

Trang Phục: 46

Đá Quý:

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá quý, Đã mở ssm mùa 13 lv 33, skin như ảnh

Tài khoản liên quan

Tướng: 59
Trang Phục: 56
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
520,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 60
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
450,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 53
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
450,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 58
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
400,000đ
Tướng: 50
Trang Phục: 57
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 50
Trang Phục: 43
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 51
Trang Phục: 41
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
300,000đ
Tướng: 56
Trang Phục: 46
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
450,000đ