#408139

Liên Quân

Tướng: 55

Trang Phục: 60

Đá Quý:

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá,lau phù thủy,nak khiêu chiến,nak siêu việt 1..

549,999 CARD
494,999 ATM

Tướng: 55

Trang Phục: 60

Đá Quý:

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá,lau phù thủy,nak khiêu chiến,nak siêu việt 1..