#408120

Liên Quân

Tướng: 59

Trang Phục: 74

Đá Quý:

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: murad siêu việt 2.0,Youn soái ca, Amily thỏ may mắn, Dư 1 đá Quý, Ngọc 90 chuẩn đẹp

999,998 CARD
899,998 ATM

Tướng: 59

Trang Phục: 74

Đá Quý:

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: murad siêu việt 2.0,Youn soái ca, Amily thỏ may mắn, Dư 1 đá Quý, Ngọc 90 chuẩn đẹp