#400827

Liên Quân

Tướng: 58

Trang Phục: 65

Đá Quý:

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá quý, skin như ảnh

649,999 CARD
584,999 ATM

Tướng: 58

Trang Phục: 65

Đá Quý:

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá quý, skin như ảnh