#400819

Liên Quân

Tướng: 57

Trang Phục: 64

Đá Quý:

Rank: Cao Thủ

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 2 đá quý, Rank cao thủ, ngọc 90 chuẩn đẹp

599,999 CARD
539,999 ATM

Tướng: 57

Trang Phục: 64

Đá Quý:

Rank: Cao Thủ

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 2 đá quý, Rank cao thủ, ngọc 90 chuẩn đẹp