#364189

Liên Quân

Tướng: 23

Trang Phục: 15

Đá Quý: Không

Rank: Vàng

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật:

75,000 CARD
67,500 ATM

Tướng: 23

Trang Phục: 15

Đá Quý: Không

Rank: Vàng

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật:

Tài khoản liên quan