#354614

Liên Quân

Tướng: 42

Trang Phục: 39

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick có SDT (có thể thay đổi)

Nổi bật: nak siêu việt 3,nak bboy,nak hỏa ngục,zephy lửa,rank tinh anh,ngọc 90 chuẩn

599,999 CARD
539,999 ATM

Tướng: 42

Trang Phục: 39

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick có SDT (có thể thay đổi)

Nổi bật: nak siêu việt 3,nak bboy,nak hỏa ngục,zephy lửa,rank tinh anh,ngọc 90 chuẩn