#250090

Liên Quân

Tướng: 19

Trang Phục: 10

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: 14 trang ngọc

100,000 CARD
90,000 ATM

Tướng: 19

Trang Phục: 10

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: 14 trang ngọc