THÔNG TIN TÀI KHOẢN #5818

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#5818
Liên Quân
GIÁ NICK: 400,000 VNĐ
VÍ ĐIỆN TỬ: 260,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 36

Trang Phục 24

Bậc Ngọc 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #5818