THÔNG TIN TÀI KHOẢN #5834

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#5834
Liên Quân
GIÁ NICK: 3,000,000 VNĐ
VÍ ĐIỆN TỬ: 1,950,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 69

Trang Phục 79

Bậc Ngọc 10

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #5834