THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1608

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1608
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,000,000 VNĐ
VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 40

Trang Phục 41

Bậc Ngọc 60

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1608