THÔNG TIN TÀI KHOẢN #8099

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#8099
Liên Quân
GIÁ NICK: 100,000 VNĐ
VÍ ĐIỆN TỬ: 65,000 VNĐ


Rank Bạc

Số Tướng 16

Trang Phục 6

Bậc Ngọc 76

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #8099