Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

NGỌC RỒNG - NRO

Số tài khoản: 532,950

Đã bán: 695,750

Liên Minh Huyền Thoại

Số tài khoản: 231

Đã bán: 0

Liên Quân

Số tài khoản: 12,903

Đã bán: 14,938

Nick Free Fire Giá Rẻ

Số tài khoản: 1,705

Đã bán: 2,222

Làng Lá

Số tài khoản: 11

Đã bán: 0

VÒNG QUAY VÀNG 50K

Nick đã trúng: 5154

Người quay: 6474

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ: 7

Giao dịch: 121,703

Dịch vụ hỗ trợ: 1

Giao dịch: 12

Danh mục game random

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Số tài khoản: 3,278

Đã bán: 5,808

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

PHẦN THƯỞNG

ĐÃ TRAO GIẢI TOP THÁNG 12 AE TIẾP TỤC ĐUA THÁNG 1

TOP 1. BỘ NGỌC RỒNG 1 SAO VÀ 500 TRIỆU VÀNG

TOP 2. NICK BÔNG TAI CÓ ĐỆ TỬ TÙY CHỌN 

TOP 3. 200 TRIỆU VÀNG

TOP 4. 100 TRIỆU VÀNG 

TOP 5. 70 TRIỆU VÀNG

TOP 6. 50 TRIỆU VÀNG

TOP 7. 30 TRIỆU VÀNG