ì cho bạn ">

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

NGỌC RỒNG - NRO

Số tài khoản: 121,022

Đã bán: 102,410

Liên Quân

Số tài khoản: 6,061

Đã bán: 2,970

Làng Lá

Số tài khoản: 11

Đã bán: 0

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ: 16

Giao dịch: 26,235

Dịch vụ hỗ trợ: 1

Giao dịch: 0

Danh mục game random

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Số tài khoản: 3,278

Đã bán: 5,808

Top nạp thẻ tháng 6 đã được trao . ae đua top tháng 7 nhận quà nhé

Top 1. Bộ ngọc rồng 1 sao Và 500 Triệu Vàng

Top 2. Nick Bông Tai có đệ

Top 3. 100 triệu vàng

Top 4. 50 triệu vàng

Top 5. 20 triệu vàng

Top 6. 10 triệu vàng

Top 7. 10 triệu vàng

 

LỊCH SỬ GIAO DỊCH