mở rộng màn hình
Cuộc chiến giữa Tom & Jerry sẽ không bao giờ ngừng và giờ cuộc chiến sẽ được diễn ra trên bàn tiệc.
Bạn sẽ vào vai chú chuột Jerry để cố gắng ăn hết fomat có trên đĩa và giành chiến thắng trong cuối truy đuổi của Tom.
blogger