mở rộng màn hình
Hãy dùng chuột điều khiển chú vẹt kéo dây giúp thuyền trưởng bay lên những đám mây có cọc gỗ phía trên để lên được tới vùng đảo trên mây nhé!
Càng kéo mạnh thì thuyền trưởng càng bay lên cao nhưng hãy cẩn thận nhắm cho chuẩn, làm sao cho không rơi xuống dòng sông đang có những con cá ăn thịt đợi sẵn !
Thời gian có hạn cho nên hãy giúp thuyền trưởng đến nơi thật nhanh nhé.
blogger