mở rộng màn hình
Bạn dùng chuột điều khiển người máy để tránh khỏi những quả bom vây xung quanh và lão bác học điên nhé!
Hãy cố gắng ăn thật nhiều chìa khóa để tăng điểm và đồng hồ để tăng thời gian. 
Ngôi sao dùng để bảo vệ bạn khỏi bom và lão bác học.
Hãy cố gắng cầm cự nhé! Nếu hết thời gian là bạn thua cuộc đấy!
blogger