mở rộng màn hình
Nữ hoàng Carribean đã bị những tên cướp biển bắt cóc. Nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm và bẫy tất cả những tên cướp biển vào thùng với sự giúp đỡ của những người lính mà vàng.
Mỗi khi bẫy được những tên cướp biển, bạn sẽ nhận được 1 phần của chiếc chìa khóa dẫn tới chỗ của nữ hoàng.
<b>Để điều khiển</b>:
Dùng CHUỘT để tương tác
Phím CÁCH để chơi lại 
Phím M để tắt âm thanh
blogger