mở rộng màn hình
Phần 2 của trò chơi Cửu vạn sẽ đưa bạn đến với những thử thách khó khăn hơn nhiều so với Cửu Vạn 1.
Hướng dẫn:
+ Dùng chuột để điều khiển tay nam châm; phím CÁCH để nhảy lên.
+ Nếu bạn không chơi được game trên trinh duyệt Chrome, vui lòng thử lại với trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer (IE)
blogger