mở rộng màn hình
Bạn hãy chọn siêu xe cho mình để có thể thắng trên đường đua.
Chỉ đơn giản với những nút mũi tên sang phải, sang trái và lên, xuống trên bàn phím để điều khiển xe của mình.
Đường đua có rất nhiều cấp độ khác nhau, bạn hãy tham gia đua tốt để mở ra các cấp độ mới.
blogger