mở rộng màn hình
Kim cương là một trò chơi đơn giản và không xa lạ gì với mọi người, đặc biệt là giới văn phòng.
Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần dùng chuột chọn nhấn vào hai viên kim cương gần nhau để đổi vị trí của chúng, và nếu có ba viên hoặc nhiều hơn cùng một hàng, chúng sẽ bị vỡ. Cứ mỗi viên bị vỡ, bạn sẽ có thêm 10 điểm.
Trò chơi sẽ kết thúc khi bạn không thể làm vỡ bất kỳ viên kim cương nào nữa. 
Chúc bạn thành công.
blogger