mở rộng màn hình
Phòng Tuyến 3, với sức mạnh quân sự của kẻ địch ngày một lớn mạnh hơn, bạn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với Phòng Tuyến 1 và 2.
Nhiệm vụ của bạn là trang bị những tháp pháo một cách khéo lẽo và tốt nhất để đánh chặn sự tấn công của kẻ địch với phương châm "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"
Hướng dẫn: 
Chọn tháp có đủ $ và đặt chúng nên trên bản đồ một cách hợp lý. 
Khi có đủ $ để nâng cấp, bạn chỉ cần chọn tháp muốn nâng cấp và nhấn dấu + để nâng cao năng lực chiến đấu của tháp.
blogger