mở rộng màn hình
Bạn đã tham gia chơi Phòng Tuyến 1, bạn sẽ thấy Phòng Tuyến 2 có nhiều sự thay đổi và khó khăn hơn.
Nhiệm vụ của bạn là trang bị những tháp pháo một cách tốt nhất để đánh chặn sự tấn công của kẻ địch.
Hướng dẫn: 
Chọn tháp có đủ $ và đặt chúng nên trên bản đồ một cách hợp lý. 
Tháp được nâng cấp sẽ có sức hủy diệt mạnh hơn và hiệu quả hơn.
blogger