mở rộng màn hình
Trong vườn, có rất nhiều loài côn trùng đang cố tấn vườn hoa.
Bạn hãy giúp những bông hoa nổi giận chống lại đám côn trùng nhé.
Để giúp những bông hoa tấn công, bạn hãy để ý hướng mũi tên của chuột ở ngay phía trên vườn hoa.
blogger