mở rộng màn hình
Hãy cùng tham gia các chiến dịch chống khủng bố và bạn hãy tiêu diệt thật nhiều những tên khủng bố với những vũ khí được trang bị như: Súng lục bạc; Tiểu liên; Súng ngắm.
Điểm có được sẽ cao hơn khi chỉ tiêu diệt kẻ khủng bố với 1 phát bắn duy nhất.
+ Phím 1: Súng lục bạc
+ Phím 2: Tiểu liên M4
+ Phím Q: Súng ngắm
+ Phím E: Núp xuống tường bảo vệ
+ Phím R: Thay đạn
+ Phím F: Bom khói để đóng băng kè thù

blogger