mở rộng màn hình
Một cơn mưa sao băng đang đe dọa trái đất. Hãy sử dụng Heatblast để phá hủy các thiên thạch trước khi chúng rơi xuống đất. Các vụ nổ dây chuyển sẽ có thêm nhiều điểm thưởng. Nếu gặp rào cản, hãy sử dụng Ghostfreak để vượt qua.
Hướng dẫn:
Phím Mũi tên để di chuyển. 
Phím Z biến hình Heatblast. 
Phím X biến hình Ghostfreak. 
Phím Cách để Heatblast bắn lửa.
Cố gắng ăn các viên ngọc xanh để phục hồi máu đã mất.
blogger