mở rộng màn hình
Nhiệm vụ của bạn là phục vụ thật tốt những yêu cầu của khách hàng.
Cách chơi
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
blogger